ดื่มแอลกอฮอล์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ดื่มแอลกอฮอล์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย
ประชาชนทั่วไปมีความเครียดเพิ่มขึ้นทั้งจากความกลัวกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ
ของตนเองหรือคนรอบข้างและจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

มีการศึกษาพบว่าอันตรายจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์มักจะเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยจะพบการดื่มเหล้า/เบียร์ เพื่อเป็นการคลายเครียดเพิ่มขึ้น
และมีการดื่มอย่างหนักมากขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตจากการใช้แอลกอฮอล์เกินขนาดโดยตรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในภาวะมึนเมาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ดื่มที่เป็นเพศชาย องค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำ
ถึงการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลานี้ว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงการดื่ม
เพื่อคลายเครียด เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงจะทำให้ผู้ดื่มเกิดอารมณ์
ที่ผิดปกติ มีการตัดสินใจที่แย่ลง เพิ่มโอกาสเกิดความคิดฆ่าตัวตาย
และอาจเกิดความรู้สึกหุนหันพลันแล่นจนลงมือทำร้ายตนเองถึงเสียชีวิตได้

คำแนะนำและทางเลือกที่ดีกว่าในการจัดการกับความเครียด

 • การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • การหาคนที่ไว้ใจในการปรับทุกข์
 • การได้ทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ
 • หากเกิดความเครียดในระดับที่ผิดปกติ
  จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้
  ควรเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการพบจิตแพทย์

  หรือนักจิตวิทยา จะสามารถช่วยแนะนำวิธีในการจัดการกับความเครียด
  ในทางที่เหมาะสม

“หากท่านหรือคนใกล้ชิดมีอาการต้องสงสัยว่าติดแอลกอฮอล์ร่วมกับมีภาวะซึมเศร้า
สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ Addiction Clinic ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.
อาคาร ภปร ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร