ดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานทุเรียนมาก อาจเป็นอันตราย

ดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานทุเรียนมาก อาจเป็นอันตราย

ทุเรียนมีกำมะถัน (ซัลเฟอร์) เช่น สาร diethy ! disulfide ในปริมาณสูง ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase ในตับที่ทำหน้าที่สลายสารแอลดีไฮด์จากการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย ผู้ที่กินทุเรียนในปริมาณมากร่วมกับแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงจึงอาจได้รับพิษจากสารแอลดีไฮด์ที่เพิ่มสูงขึ้นในเลือด

การรับประทานทุเรียนในปริมาณมากยังอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และในบางกรณีหัวใจเสียจังหวะรุนแรงจากการมีระดับโพแทสเซียมสูงขึ้นมากในเลือด

อาการพิษจากแอลดีไฮด์ที่อาจพบได้

ㆍ หน้าแดง
ㆍ ปวดศีรษะ
ㆍ หัวใจเต้นเร็วขึ้น
ㆍ ไม่เป็นจังหวะ
ㆍ เจ็บหน้าอก
ㆍ ความดันเลือดตก
ㆍ ตัวร้อน เหงื่อออกมาก
ㆍ กระหายน้ำ
ㆍ คลื่นไส้ อาเจียน
ㆍ ตาพร่ามัว
ㆍ หายใจแรง หายใจลำบาก
ㆍ หมดสติ

หากมีอาการผิดปกติข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์


คำแนะนำ
ควรหลีกเลี่ยงการกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และควรหลีกเลี่ยงการกินทุเรียนในปริมาณมากโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง และโรคไตรื้อรัง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธ์ จงตระกูล
ฝ่ายเภสัชวิทยา