ดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงนิ่วในไตจริงหรือ

ดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงนิ่วในไตจริงหรือ

ตอบ : จริง เนื่องจากน้ำอัดลมมีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสในปริมาณสูง ทำให้ร่างกาย ขับแคลเซียมออกมาในปัสสาวะมากขึ้น แคลเซียมจะไปจับกับสารอื่นในปัสสาวะ และตกตะกอนกลายเป็นก้อนนิ่ว

คำแนะนำ

ไม่ดื่มน้ำอัดลมมากกว่าวันละ 2 กระป้อง และควรดื่มน้ำสะอาด 1.5 – 2 ลิตรต่อวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์