ดื่มน้ำมะนาวล้างไตได้จริงหรือ

ดื่มน้ำมะนาวล้างไตได้จริงหรือ

ตอบ ไม่จริง

ไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากลือต ในผู้ป่วยไตวายซึ่งไตไม่ทำงานแล้ว จึงต้องอาศัยการล้างไตพื่อกำจัดของเสียในร่งกาย การดื่มน้ำมะนาว ไม่สามารถทดแทนการล้างไตได้

คำแนะนำ

  • การค้างไตทำได้ 2 วิธี คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางฮ่องท้องด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์
  • ปัจจุบันยังไม่มียาหรืออาหารเสริมที่ช่วยล้างไต หรือทดแทนการล้างไตได้
  • การดื่มน้ำมะนาวไม่ช่วยลงไต แต่ในน้ำมะนาวมีสารชิเตรท ซึ่งอาจมีประยชน์กับผู้ป่วยโรคนิ่วในไตบ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

ที่มา : ผศ.(พิศษ) นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์