จำเป็นต้องรู้จักกัu COVID-Arm

จำเป็นต้องรู้จักกัu COVID-Arm

COVID-Arm เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้หลังดีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พบไม่บ่อย มีรายงานในผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ร้อยละ 1.1 อย่างไรก็ตามพบในวัคซีนชนิดอื่น ๆ เช่นกัน โดยพบอาการหลังฉีดเข็ม 1 ประมาณ 1 สัปดาห์ และอาจมีอาการเร็วขึ้นในเข็มที่ 2 ส่วนใหญ่หายได้เองภายใน 1 สัปดาห์

อาการ

  • บวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนหรือบริเวณใกล้เคียง
  • อาจมีอาการคันร่วมด้วย
  • อาจมีอาการร้อน หรือคลำได้ก้อนใต้บริเวณที่ฉีด

การรักษาเบื้องต้น

  • ประคบเย็น
  • หากปวดสามารถรับประทานยาแก้ปวด หรือหากมีอาการคันสามารถกินรับประทานยาแก้คัน
  • โดยไม่กระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
  • หากมีอาการรุนแรง แนะนำให้พบแพทย์

คำแนะนำ

  • สามารถหายได้เอง
  • ไม่ถือเป็นการแพ้วัคซีน
  • สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก