จริงหรือไม่ โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแสดงอาการต่างจากสายพันธุ์อื่น ?

จริงหรือไม่ โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแสดงอาการต่างจากสายพันธุ์อื่น ?

ตอบ : มีส่วนจริง

พบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีอาการบางอย่างแตกต่างจากการติดเชื้อจากโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ โดยในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการที่พบบ่อย ได้แก่

  • เจ็บคอ ไอแห้ง
  • คัดจมูก
  • อ่อนเพลีย เหนื่อยมาก
  • เหงื่อออกตอนกลางคืน แม้อยู่ในห้องแอร์

ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอาจมีอาการที่รุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นแนะนำให้ฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนดเพื่อลดความรุนแรงของอาการ ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก