จริงหรือไม่? อายุมากขึ้นความสูงจะลดลง

จริงหรือไม่? อายุมากขึ้นความสูงจะลดลง

เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  1. ภาวะกระดูกสันหลังหักยุบจากโรคกระดูกพรุนโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีความแข็งแรงของกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกหักง่ายแม้ได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรง บริเวณที่พบกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนได้บ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ
  2. ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม ทำให้กระดูกสันหลังโก่งงอ หลังค่อม ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ความสูงลดลงได้เช่นกัน
  3. การยุบตัวของหมอนรองกระดูกสันหลังจากการเสื่อมตามอายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำภายในหมอนรองกระดูกจะลดลง ความสูงจึงลดลงตามไปด้วย

หากผู้สูงอายุมีความสูงลดลงอย่างน้อย 4 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับความสูงในช่วงวัยหนุ่มสาว ควรต้องสงสัยโรคกระดูกพรุน และควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.คนึงนิจ กึ่งเพชร
ฝ่ายรังสีวิทยา