จริงหรือหลอก นอนน้อยทำให้อ้วน

จริงหรือหลอก นอนน้อยทำให้อ้วน

ตอบ

จริง หากนอนไม่พอจะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเลปตินที่ควบคุมความอิ่มต่ำลง ร่างกายไม่รู้สึกอิ่มอย่างที่ควรจะเป็น ตรงกันข้ามฮอร์โมนเกรลินที่ควบคุมความหิวสูงขึ้น ทำให้ความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รับประทานอาหารมากขึ้น ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย

ผลกระทบเมื่อนอนไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานาน

  • ประสิทธิภาพในกรทำงาน ความสามารถในการคิด และการตัดสินใจลดลง
  • เพิ่มความเสี่ยต่อการเกิดอุบัติหตุในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงาน และการขับขี่ยานยนต์
  • เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
  • เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • เพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน
  • คุณภาพชีวิต และความกระตือรือร้น ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

ที่มา : อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์