งดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดสำคัญอย่างไร?

งดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดสำคัญอย่างไร?

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินว่า จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำก่อนผ่าตัด

เหตุผลสำคัญในเรื่องนี้ คือ ระหว่างการระงับความรู้สึก (การให้ยาสลบ) ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวและสูญเสียความสามารถในการป้องกันการสำลัก ดังนั้นหากมีอาหารหรือน้ำที่เพิ่งรับประทานค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการสูดสำลักอาหารและน้ำลงปอด ทำให้เกิดปอดอักเสบ ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและถึงแก่ชีวิตได้

โดยทั่วไป ผู้ป่วยจำเป็นต้องงดอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยา วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเวลาที่เหมาะสม
ในการงดอาหารและน้ำเป็นราย ๆ ไป หากผู้ป่วยเผลอรับประทานอาหารหรือน้ำในช่วงเวลาที่ต้องงดควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทันที เพื่อจัดเวลาในการผ่าตัดใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.สุธัญชนา เลิศศิริโสภณ