คีโตเจนิค กับ ระดับน้ำตาลในเลือด

คีโตเจนิค กับ ระดับน้ำตาลในเลือด

อาหารคีโต หรือ Ketogenic Diet คือ การหลีกเลี่ยงการกินแป้งและน้ำตาล โดยกินไขมันทดแทน พื่อใหร่งกายรู้สึกว่อดอาหาร จึงไปสลายไขมันที่สะสม อยู่ในร่างกาย ไงมันที่ถูกสลายไป เรียกว่า “คีโตน”

คุณสมบัติของอาหารคีโต

  1. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
  2. ลดความดันโลหิตได้ในผู้เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 1 ปีแรก ส่วนหนึ่ง น่าจะเป็นผลจากน้ำหนักตัวที่ลดลงได้ในระยะแรก
  3. ลดระดับอินซูลิน

ผู้ที่กินอาหารคีโตได้

  • ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
  • คนทั่วไปที่ต้องการลดน้ำหนัก
  • ผู้ไม่มีโรคประจำตังที่ต้องระวัง เช่น โรคตับ โรคไต

ผู้ที่ไม่ควรกินอาหารคีโต

  • ผู้เป็นเบาหวานที่กินยาลดระดับน้ำตาล เนื่องจากมีโอกาสกิดปัญหาระดับน้ำตาลต่ำได้มากขึ้น
  • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ต้องรับอินซูลิน (รวมถึงเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1) เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความเป็นกรดจากสารคีโตนในเลือดมาก (Ketoacidosis) รวมถึงการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำมากเกินไป
  • ผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมอาจต้องระวังการกินโปรตีนมากเกิน จากการกินอาหารคีโต ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นได้

ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ ก่อนพิจารณาการกินอาหารแบบคีโต เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจกิดขึ้นได้

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรื่อง