คำแนะนำสำหรับร้านตัดผมในช่วง COVID-19

คำแนะนำสำหรับร้านตัดผมในช่วง COVID-19

อุปกรณ์และสถานที่

 • ทำความสะอาดครื่องมือหลังให้บริการทุกครั้งด้วยการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
 • วัสดุประเภทผ้า เช่น ผ้าขนหนู หรือผ้าคลุมบ่า ควรใช้จำพาะบุคคล และทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือชักด้วยน้ำร้อน 56:C เป็นวลา 30 นาที และตากให้แห้งสนิท
 • เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท สามารถช่วยลดการแพร่เชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
 • ร้านตัดผมที่ไม่สามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ ควรจำกัดบุคคลในร้านให้น้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงการรอคิวจำนวนมาก
 • ลดการใช้ไดร์เป่าผม หรืออุปกรณ์ประเภทเครื่องเป่า เครื่องฉีดพ่นฝอยละอองโดยไม่จำเป็น เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ช่างตัดผม

 • ซักประวัติ/ตรวจวัดไข้ ผู้มารับบริการทุกท่าน
 • สวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการ
 • ล้างมือก่อน/หลังให้บริการลูกค้า
 • หลีกเลี่ยงการให้บริการที่มีการสัมผัสเป็นเวลานาน เช่น ดัด ย้อม ยึด อบไอน้ำ เป็นต้น
 • งดการสนทนาขณะให้บริการ

ผู้รับบริการ

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • งดการสนทนาขณะรับบริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ