“ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฉายรังสี”

“ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฉายรังสี”

ฉายรังสีแล้วร้อนหรือไม่?

รังสีไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีความร้อน ขณะได้รับการฉายรังสี

การฉายรังสีทำให้ก้อนโตขึ้นหรือไม่?

รังสีมีผลให้เซลล์มะเร็งตายและก้อนยุบลง แต่บางกรณี อาจมีการบวมขึ้นชั่วคราวของก้อนมะเร็งได้ ผู้ป่วยที่ฉายรังสีแล้วก้อนไม่ยุบหรือยุบน้อยมักเกิดจากภาวะดื้อรังสี นอกจากนี้การฉายรังสีไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

ฉายรังสีแล้วจะต้องแยกตัวจากคนในบ้านหรือไม่?

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไม่สามารถแผ่รังสีไปสู่คนรอบข้างได้ เมื่อฉายรังสีเสร็จในแต่ละวัน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว, เด็กได้ปกติ

รู้หรือไม่ ?

การฉายรังสีมีผลเฉพาะบริเวณที่โดนรังสี ดังนั้นการฉายรังสีบริเวณทรวงอกหรือช่องท้อง จะไม่ทำให้ผมบนศีรษะร่วง แต่อาจทำให้ผิวบริเวณที่ฉายแดงหรือคล้ำขึ้นชั่วคราว

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.สาธิน กิจพาณิชย์
ฝ่ายรังสีวิทยา