ความดันโลหิตสูง…จุดเริ่มต้นของสโตรก

ความดันโลหิตสูง…จุดเริ่มต้นของสโตรก

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก (stroke) เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้น เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งและรูของหลอดเลือดแดงตีบแคบลง เลือดไหลผ่านไม่สะดวกทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนอกจากนี้ยังทำให้หลอดเลือดแดงขนาดเล็กในสมองโป่งพองออกเป็นกระเปาะเล็กๆและเกิดการปริแตกทำให้มีเลือดออกในสมองตามมา

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง

  1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดจากหลอดเลือดแข็งหรือมีลิ่มเลือดมาอุดตัน ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง
  2. โรคหลอดเลือดสมองแตก สาเหตุหลักเกิดจากความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดในสมองโป่งพองจนแตก มีเลือดออกมาคั่งและทำลายเนื้อสมองในบริเวณนั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร