คนท้องนวดได้ไหม

คนท้องนวดได้ไหม

ตอบ ได้ แต่ควรได้รับการนวดจากผู้ที่มีความรู้และเซี่ยวชาญ ด้านการนวด สำหรับหญิงตั้งครรภ์เป็นพิเศษ

คำแนะนำ

  1. ผู้นวดควรเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝน มีความรู้และทักษะการนวดสำหรับหญิงตั้งครรค์
  2. หลีกเลี่ยงการนวดบริเวณท้อง เพราะอาจจะกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้
  3. การลงน้ำหนักและเทคนิคการนวด ควรเป็นไปตาม ความเหมาะสม ไม่หนักจนเกินไป
  4. อุปกรณ์กรนวด เช่น เตียง หมอน ควรมีความเหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะ
  5. ห้ามนวดแผนไทยกับผู้นวดที่ไม่รู้วิธีการนวดหญิงตั้งครรภ์ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้
  6. หากมีภาวะแท้งคุกคาม ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดขอดหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ควรหลีกเลี้ยงการนวดหรือปรึกษาแพทย์ก่อน
  7. การออกกำลังกายบา ๆ เช่น การเล่นโยคะ ช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่างกายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ