ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่
  • สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่เกิดอาการเสพติดบุหรี่
  • ผู้ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรถึง 50%
  • การเลิกบุหรี่สามารถทำได้โดยการตั้งใจจริงปรับพฤติกรรม รับคำแนะนำที่เหมาะสมและอาจพิจารณาใช้ยาเลิกบุหรี่ร่วมด้วย
  • การเลิกบุหรี่จะทำให้สุขภาพของผู้สูบดีขึ้นทันทีและมีผลดีต่อคนที่อยู่รอบข้าง
  • การเลิกบุหรี่มีได้หลายวิธี และอาจต้องเลิกมากกว่า 1 ครั้ง ก่อนที่จะสำเร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย