ขี้หูอุดตัน ทำอย่างไรดี

ขี้หูอุดตัน ทำอย่างไรดี

ผู้ที่สงสัยว่ามีขี้หูอุดตัน ไม่ควรใช้ไม้แคะปั่นหู เพราะอาจจะดันขี้หูเข้าไปลึก และแน่นมากขึ้น หรือเกิดแผลถลอกได้ ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา

การรักษา

เบื้องต้นแพทย์จะพยายามนำขี้หูออกให้ เช่น

  1. การคีบออกด้วยเครื่องมือ
  2. การใช้ครื่องมือแคะขี้หูออก
  3. การดูดออกด้วยเครื่องดูด

หากไม่สมารถอาออกได้ด้วยวิธีเบื้องต้น แพทย์จะสั่งยาละลายขี้หู หรือ ยาหยอด เพื่อให้ขี้หูอ่อนตัว แล้วนัดผู้ป่วยมาเอาขี้หูออกอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธ์