กินเมล็ดฝรั่ง ระวังไส้ติ่งอักเสบจริงหรือ?

กินเมล็ดฝรั่ง ระวังไส้ติ่งอักเสบจริงหรือ?

ตอบ : ไม่จริง เมล็ดฝรั่งไม่ได้ทำให้ไส้ติ่งอักเสบ เมล็ดกะท้อนมีความสี่ยงจะทำให้ลำไส้อุดตันมากกว่า เพราะมีขนาดใหญ่

  1. ไส้ติ่งอักเสบ เกิดจากการอุดตันของไส้ติ่ง จากต่อมน้ำเหลือง หรือสิ่งที่ตกตะกอนในใส้ติ่งและสะสมคล้ายนิ่ว มีอาการบวม อักเสบ
  2. เกิดขึ้นได้ทุกวัย
  3. ยังไม่มีวิธีป้องกัน
  4. หากปวดท้องด้านขวาล่าง อาจเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบได้
  5. หากปล่อยให้อักเสบ บวมมาก อาจทำให้ใส้ติ่งแตก ต้องตัดออก หากไม่ตัดออกและรักษาด้วยยา จะมีโอกาสเกิดไส้ติ่งอักเสบภายหลัง
  6. การตัดไส้ติ่งที่อักเสบทิ้งจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างใด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์