กินเจอย่างไรให้เฮลท์ตี้

กินเจอย่างไรให้เฮลท์ตี้
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  • เลือกรับประทานโปรตีนดี เช่น เต้าหู้ เห็ด ถั่ว ควินัว
  • หลีกเสี่ยงอาหารประเภททอด เน้น “นึ่ง ต้ม ตุ๋น”
  • ลดอาหารแปรรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจ เพราะมีโซเดียมสูง
  • ควรทำอาหารเองหรือเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด ไม่ปรุงรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป
  • รับประทานอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ให้น้อย เพราะส่วนใหญ่ทำมาจากแป้ง อาจทำให้ร่างกาย ได้รับแป้งมากเกินความต้องการ
  • เลือกแป้งหรือข้าวที่ไม่ขัดขาว เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า