กินผลไม้อร่อยอย่าเผลอกลืนเมล็ด

กินผลไม้อร่อยอย่าเผลอกลืนเมล็ด

ร่ายกายของเราไม่สามารถย่อยเมล็ดผลไม้ได้ ดังนั้น เมื่อกลืนเมล็ดผลไม้เข้าไป อาจติดค้างอยู่ภายในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะที่ตำแหน่งหูรูดของทางเดินอาหาร เช่น ตำแหน่งที่ลำไส้เล็กต่อเข้าลำไส้ใหญ่ จนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ความเสี่ยงเมื่อกลืนเมล็ดผลไม้

เมล็ดผลไม้ขนาดใหญ่ เช่น กระท้อน หรือ เมล็ดผลไม้ขนาดเล็กหลายเมล็ด สามารถติดอยู่ในทางเดินอาหารและทำให้เกิดภาวะลำไส้อุดตันได้

โดยจะมีอาการปวดท้องแบบบีบเกร็ง ท้องอืดโตขึ้น อาเจียน ไม่ขับถ่าย ไม่ผายลม และอาจนำไปสู่ภาวะลำไส้ขาดเลือด และลำไส้ทะลุซึ่งสามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตตามมาได้

แพทย์จึงไม่แนะนำให้กลืนเมล็ดผลไม้ และหากเผลอกลืนเมล็ดผลไม้
และมีอาการปวดท้องรุนแรงต้องมาพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ. ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ฝ่ายอายุรศาสตร์