ทำไมเด็ก ๆ ถึงใช้คำหยาบในสื่อออนไลน์

ทำไมเด็ก ๆ ถึงใช้คำหยาบในสื่อออนไลน์
  • การเลียนแบบจากเพื่อนหรืออินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในสื่อออนไลน์
  • เด็กมองว่าการใช้คำหยาบคายระหว่างเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องผิด
  • เด็กรู้สึกเป็นที่ยอมรับเมื่อสบถหรือใช้คำหยาบเหมือนกัน

คำแนะนำ

  • พ่อแม่ควรเข้าใจว่าการใช้คำหยาบคายเป็นพฤติกรรมตามวัยที่เด็กอาจเลียนแบบจากเพื่อนหรืออินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในสื่อออนไลน์
  • หาโอกาสพูดคุยกับเด็กถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้คำหยาบคาย และชี้แนะให้เด็กเข้าใจว่าเขาสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้แม้ไม่ใช้คำหยาบคาย
  • สมาชิกในครอบครัวควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คำพูดที่เหมาะสมในบริบทต่าง ๆ
  • พ่อแม่ควรชื่นชมเมื่อลูกใช้คำพูดเหมาะสมโดยไม่ใช้คำหยาบคายเมื่อใช้สื่อออนไลน์
  • ลดการใช้สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะที่มีความรุนแรงและใช้คำหยาบ
  • แนะนำสื่อออนไลน์ที่มีอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่ใช้คำพูดเหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความหยาบคายเมื่อเด็กโกรธหรือไม่พอใจและอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าข้อความเหล่านั้นมักจะคงอยู่ในโลกออนไลน์จนอาจส่งผลเสียต่อเด็กได้ในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ