การเลือกรับประทานอาหารเดลิเวอรีในยุคโควิด-19

การเลือกรับประทานอาหารเดลิเวอรีในยุคโควิด-19

ในยุคที่โรคโควิด-19 กำลังระบาด ส่งผลให้กิดความนิยมในการสั่งอาหารแบบบริการจัดส่งถึงที่หรือเดลิเวอรี (Delivery) เพื่อรับประทาน แม้ว่าจะลดความเสี่ยงในการรับเชื้อแทนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่อย่างไรก็ดีควรจะเลือกสั่งอาหารเดลิเวอรีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยจากโรคโควิด-19

การเลือกอาหารเดลิเวอรีในช่วงโควิด-19

  1. เลือกร้านที่มั่นใจว่า สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ดี
  2. เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก โดยควรนำมาอุ่นอีกครั้งก่อนรับประทาน
  3. เลือกสั่งเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หรือกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา และเพิ่มปริมาณของผักในมื้ออาหาร
  4. หลีกเลี่ยงการสั่งอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เบคอน ไส้กรอก แหนม หรือปลากระป๋อง เพราะขั้นตอนการแปรรูปมักใช้การหมักหรือ ทำให้วัตถุดิบเค็มมากขึ้น ทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการ
  5. ควรสั่งอาหารที่ลดความหวาน มัน เค็ม หลีกเลี้ยงการเติมเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา ซีอิ๊วขาว เกลือ หรือซอสต่าง ๆ เนื่องจากทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป
  6. เลี่ยงการสั่งอาหารเมนูทอด มัน ผัด และเมนูกะทิ เพื่อลดการรับพลังงานและไขมันเข้าสู่ร่างกายเกินความจำเป็น
  7. ลดการสั่งเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานชนิดต่าง ๆ เช่น ชานม น้ำอัดลม น้ำหวานเพื่อควบคุมไม่ให้ได้รับปริมาณพลังงานและน้ำตาลสูงเกินไป
  8. วางแผนและเลือกรายการอาหารก่อนสั่ง ไม่ควรสั่งอาหารและเครื่องดื่มขณะหิวจัดเพราะจะทำให้สั่งอาหารมากเกินกว่าการรับประทาน

คำแนะนำจากแพทย์

การรับประทานอาหารเดลิเวอรีอย่างเหมาะสมในช่วงโควิด-19 นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วยังควรคำนึงถึงสุขอนามัยในการรับอาหาร ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะออกไปรับอาหาร และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หรืออาจให้ผู้จัดส่งแขวนอาหารไว้หน้าบ้านแล้วจึงค่อยออกไปรับอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ