การอิจฉาน้องป้องกันได้

การอิจฉาน้องป้องกันได้

การอิจฉาน้องของเด็ก เป็นเรื่องที่พบได้บ่อย จะเกิดมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การเตรียมตัวเพื่อป้องกันจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่น้องอยู่ในท้องแม่

  • ความห่างของแต่ละท้องก็มีผล มีโอกาสพบมากขึ้นถ้าพี่น้องอายุใกล้กัน
  • โดยทั่วไปถ้ามีลูก 2 คน คนที่ 2 ควรห่างจากคนแรกอย่างน้อย 3 ปี และถ้าต้องการมี 3 คนคนที่ 3 ควรห่างจากคนที่ 2 อย่างน้อย 5 ปี (ลูกคนแรกเป็นหัวปลี คนที่ 2 เป็นสุดท้อง และคนที่ 3 เป็นหัวปลีใหม่) เป็นการหลีกเลี่ยงลูกคนกลาง หรือ Wednesday chid เพื่อไม่ไห้พี่รู้สึกว่าน้องแย่งความสนใจจากพ่อแม่ไปจากตัวเอง
  • เมื่อมีน้องใหม่ พี่ที่เคยทำอะไรได้แล้วจะถดถอยเหมือนน้อง พฤติกรรมที่อาจพบได้ เช่นเลิกขวดนมได้แล้วก็กลับมาดูดขวดนม เคยบอกฉี่ได้ก็กลับมาเป็นฉี่ไม่บอกแบบน้อง

คำแนะนำ

  1. บอกพี่ว่ามีน้องตั้งแต่อยู่ในท้อง ให้พี่แสดงความเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นน้องของหนู
  2. บอกพี่ว่าตอนหนูอยู่ในท้องก็เหมือนแบบนี้ เอารูปเก่าให้ดู จับมือเล่นกับท้องแม่ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ของพี่กับน้อง
  3. เมื่อน้องเกิดมาให้พี่แสดงมีความเป็นเจ้าของเช่นกัน เช่น ให้จับมือน้อง
  4. ให้พี่มีส่วนช่วยดูแลน้อง หยิบของให้น้อง เช่น แม่บอกคนเก่งของแม่ ไปหยิบผ้าอ้อมให้น้อง
  5. ส่งเสริมให้มีการเล่นด้วยกันมากกว่าที่จะเป็น การเล่นแบบแข่งขันกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกันระหว่างพี่กับน้อง
  6. ส่งเสริมในทางบวก พ่อแม่ควรเล่นและโอบกอดลูกให้เท่ากัน
  7. พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจในความรักต่อลูกคนโต เพื่อไม่ให้พี่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ