การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ

การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหากแพทย์แนะนำให้พกยาในโตรกลีเซอธิน
และควรหมั่นสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจเสมอ ทั้งในขณะออกกำลังกายและหลังออกกำลังกาย

ข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ

  • อบอุ่นร่างกายอย่างน้อย 5 นาทีก่อนเริ่มออกกำลังกายทุกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย โดยอาจยืดกล้ามเนื้อหรือออกกำลังกายแบบเบา ๆ
  • ค่อย ๆ ผ่อนคลายการออกกำลังกายในช่วงท้ายด้วยการค่อย ๆ ผ่อนระดับความหนักหรือยืดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจค่อย ๆ กลับสู่ภาวะปกติ
  • หลีกเลี่ยงการนั่งพักอย่างทันทีหลังการออกกำลังกายเนื่องจากอาจส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการเวียนศีรษะหรือใจสั่นได้

อาการระหว่างออกกำลังกายที่ควรไปพบแพทย์

  • เจ็บหรือแน่นหน้าอก อาการรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆหรืออาการไม่ดีขึ้นแม้จะรับประทานยาแล้ว
  • รู้สึกปวดหรือแน่นบริเวณแขน คอ ขากรรไกร หรือหัวใหล่
  • หายใจไม่เต็มอิ่ม
  • แชนชา
  • ตัวซีดหรือเหงื่อออกมากผิดปกติ
  • เวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม
  • ชีพจรสูงเกิน 120-150 ครั้ง/นาที แม้อยู่ในช่วงพักหลังออกกำลังกายเป็นเวลานานเกิน 15 นาทีจุกเสียด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์