การสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 อย่างถูกวิธี

การสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 อย่างถูกวิธี

หน้ากากอนามัยชนิด N95 สามารถกรองฝุ่นละอองและละอองเชื้อไวรัสขนาด 0.1-0.3 ไมครอนได้ซึ่งละอองเชื้อโควิด-19 มีขนาดตั้งแต่ 0.2 ไมครอนขึ้นไป หน้ากากอนามัยชนิด N95 จึงมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง และละอองเชื้อโควิด-1 9 ได้ โดยควรสวมใส่อย่างถูกวิธีตามคำแนะนำดังนี้

 1. หน้ากากอนามัยชนิด N95 เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและละอองเชื้อไวรัสสามารถสวมใส่ชั้นเดียวได้ กรณีจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ทับ 2 ชั้น
  • ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ชั้นใน และสวมทับด้วยหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยชั้นนอก
  • ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ชั้นนอก ทับบนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เนื่องจากทำให้หน้ากากไม่กระชับ และสูญเสียประสิทธิภาพการป้องกัน
 2. ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 โดยกดบีบโครงลวดให้แนบสันจมูกและปลายหน้ากากให้คลุมใต้คาง
 3. ควรล้างมือก่อนและหลังสวมใส่ทุกครั้ง ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
 4. ทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (Fit Test) ทุกครั้ง โดย
  • ใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากาก
  • หายใจออกแรงกว่าปกติ หมุนศีรษะซ้ายขวา ก้มหัวบนล่าง และพูด
  • หากหน้ากากอนามัยชนิด N95 แนบสนิทจะไม่มีลมหายใจการรั่วออกมา
 5. ถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยชนิด N95 โดยการจับสายรัด ไม่สัมผัสด้านในและด้านนอกหน้ากาก จากนั้นพับหน้ากากให้ด้านที่สัมผัสใบหน้าไว้ด้านใน แล้วใช้สายรัดพันรอบหน้ากาก และทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ

คำแนะนำจากแพทย์

การใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 ซ้ำ จะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลง และอาจมีเชื้อไวรัสสะสมที่หน้ากากอนามัย อีกทั้งไม่ควรฆ่าเชื้อโรคที่หน้ากากอนามัยด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ เนื่องจากเมื่อฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัย จะทำให้คุณสมบัติของสารกันซึมนั้นเสื่อมประสิทธิภาพ เกิดการรั่วซึมและไม่สามารถป้องกันฝุ่นหรือเชื้อโรคได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์