การรับประทานใบกระท่อมทอด

การรับประทานใบกระท่อมทอด

กระท่อม (Mitragyna speciosa) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทย แต่ดิมนิยมบริโภคโดยเคี้ยวใบสด นำไปตำน้ำพริก ต้มเป็นน้ำชา และนำมาใช้เพื่อการสันทนาการต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าสารออกฤทธิ์ในใบกระท่อม เช่น ไมทราใจนีน (Mitragynine) และเซเว่น-ไฮดรอกไซไมทราใจนิ่น (7-hydroxymitragynine) จะช่วยทำให้ตื่นตัว แก้ปวด และคลายกล้ามเนื้อในปัจจุบันใบกระท่อมมีความนิยมและวิธีการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การทอด การย่างไฟ หรือการผัดรวมกับอาหารอื่น ๆ ทำให้สารออกฤทธิ์ในใบกระท่อมถูกทำลายด้วยอุณหภูมิ หรือสภาวะความเป็นกรด(ความเปรี้ยว) ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงปริมาณของสารออกฤทธิ์ในใบกระท่อมที่ผ่านกรรมวิธี ดังกล่าวต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม การบริโภคใบกระท่อมที่มากเกินขนาดอาจทำให้เกิดผลเสียได้ ดังนี้

ผลข้างเคียงเมื่อบริโภคใบกระท่อมเกินขนาด

  1. คลื่นไส้ อาเจียน
  2. ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ
  3. กระสับกระส่าย ชัก
  4. เกิดอาการเชื่องซึม หรือกดการหายใจ
  5. ทำให้เสพติด เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  6. อาจส่งผลต่อยาบางประเภทที่กำลังรับประทานอยู่

คำแนะนำจากแพทย์

ถึงแม้ว่าใบกระท่อมทอดจะสามารถรับประทานได้ แต่ไม่สามารถคาดเดาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกายได้ จึงไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินขนาดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ. สุทธิมน ธรรมเตโช