การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี

ปัญหาข้อเข่าเสื่อม

พบได้ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เช่น ขาดการออกกำลังกาย ผลทางพันธุกรรม หรือ จากพยาธิสภาพที่เกิดจากเส้นประสาทกระดูกสันหลังส่วนเอวผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ขาส่งผลทำให้ข้อเสื่อมเร็วกว่าปรกติ โดยมักพบปัญหาข้อเช่าเสื่อมในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อาการ

  • ปวดข้อเข่า
  • ข้อเท่าผิดรูป
  • ข้อเข่าติดขัด ยืดเหยียดเข่าได้ไม่สุด
  • การใช้งานลดลง เช่นการขึ้นลงบันไดลำบากมากขึ้น

การรักษา

  • เข่าเสื่อมระยะแรก การบริหารข้อเข่า การกายภาพบำบัดการใช้ยาลดการ อักเสบช่วยในบางกรณี ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
  • เข่าเสื่อมระยะรุนแรง แพทย์จะรักษาโดยการผ่าตัด โดยปัจจุบันมีการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี แผลเล็ก แม่นยำ ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ เสียเลือดน้อยและฟื้นตัวได้เร็ว

การบริหารร่างกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาข้อเข่า หรือข้อเข่าเสื่อมได้ หากมีปัญหาควรรีบปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.วัชระ วิไลรัตน์