การดูแลจิตใจ เมื่อสูญเสียบุคคลที่รักจากโควิด-19

การดูแลจิตใจ เมื่อสูญเสียบุคคลที่รักจากโควิด-19

โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการป่วยรุนแรงจนเสียชีวิตและจากไปอย่างกะทันหัน โดยที่ญาติไม่มีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต ส่งผลให้บุคคลใกล้ชิดเกิดความเศร้าและอาจเกิดปัญหาทางจิตใจตามมา

แนวทางการดูแลจิตใจเมื่อสูญเสียบุคคลที่รักจากโควิด-19

  1. ยอมรับอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย ว่าย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะมีความรู้สึกในแง่ลบ เช่น เศร้า โกรธ หรือรู้สึกผิด
  2. ให้เวลาตนเองในการยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นการทำใจย่อมใช้เวลาสั้นยาวต่างกันออกไปสำหรับแต่ละคน
  3. ระบายและแบ่งปันความรู้สึกกับคนใกล้ชิด เพื่อช่วยในการเยียวยาของทั้งตนเองและบุคคลรอบตัว
  4. พยายามทำกิจวัตรประจำวันและพูดคุยกับผู้อื่นในเรื่องอื่น ๆ อย่างที่เคยทำ และพยายามอย่าเก็บตัว
  5. จัดพิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมระลึกถึงบุคคลที่สูญเสียตามข้อกำหนดของการควบคุมโรคเพื่อเป็นโอกาสในการบอกลาผู้ที่สูญเสีย
  6. หากมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้น ควรระวังการโทษตนเองที่มากเกินความเป็นจริง และให้อภัยตนเองในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ พึงระลึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคน
  7. หากมีสิ่งที่มองว่าตนเองผิดพลาด สามารถนำมาเป็นบกเรียนสำหรับการใช้ชีวิตของตนเอง หรือเป็นบทเรียนที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ญาณิน ทิพากร