กลุ่มไหนเสี่ยงมีภาวะ”ข้อสะโพกเสื่อม” ได้

กลุ่มไหนเสี่ยงมีภาวะ”ข้อสะโพกเสื่อม” ได้

ข้อสะโพกเป็นอวัยวะที่ใช้ในการช่วยพยุงและรับน้ำหนักตัวเมื่อเกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมจะมีอาการปวด เคลื่อนไหวลำบากทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

อาการของภาวะข้อสะโพกเสื่อม

มักมีอาการปวดเวลาเดิน บริเวณรอบข้อสะโพกไปยังขาหนีบ รู้สึกว่าข้อสะโพกฝืดตอนเช้า หรือมีเสียงภายในบริเวณข้อสะโพก

ใครเสี่ยงต่อภาวะข้อสะโพกเสื่อม?

1. ผู้สูงอายุ

โดยเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย

2. ผู้เคยประสบอุบัติเหตุ

ที่มีการบาดเจ็บโดยตรงที่ข้อสะโพก

3. ผู้ป่วยที่ใช้ยาบางประเภท

เป็นระยะเวลานาน เช่น สเตียรอยด์ทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณข้อสะโพกได้

4. น้ำหนักตัวมาก

หรือเล่นกีฬา ทำกิจกรรม หรือทำงานที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อข้อสะโพกเป็นเวลานาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ที่มา : ผศ. ดร. นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์