กลุ่มอาการ IRFN ที่พบได้หลังรับวัคซีนโรคโควิด-19

กลุ่มอาการ IRFN ที่พบได้หลังรับวัคซีนโรคโควิด-19

ผู้ที่ได้รับวัคซีนโรคโควิด- 14 ในบางรายพบว่ามีอาการทางระบบประสาทเฉพาะที่หลังจากได้รับวัคซีนที่เรียกว่ากลุ่มอาการ IRFN (Immunization Related Focal Neurological Syndrome) จากข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบกลุ่มอาการนี้ในผู้ที่ได้รับวัคซีนประมาณ 3 ใน 1000 คน ซึ่งเป็นอาการทั่วไปที่พบและหายได้เอง

กลุ่มอาการ IRFN ประกอบด้วย

 • ชาร่างกายข้างใดข้างหนึ่ง มักเริ่มจากบริเวณมือและอาจพบที่บริเวณใบหน้าหรือขาข้างเดียวกัน
 • อาจมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อยในแขนขาข้างเดียวกันกับที่ชา
 • อาจมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย
 • มักเกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังรับวัคซีน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในวันแรก
 • พบมากในผู้หญิงอายุ 20-50 ปี
 • หายได้เองภายใน 7 วัน

สาเหตุของอาการ IRFN

 1. ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพาต
 2. สมมุติฐานของการเกิดกลุ่มอาการ IRFN
  – เกิดจากอาการปวดศีรษะไมเกรน เนื่องจากบางรายมีประวัติของโรคไมเกรน รวมถึงอาการชา พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไมเกรน
  – เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่หลอดเลือดส่วนปลายขนาดเล็กของสมอง อาจสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดหดเกร็งชั่วคราว
  – เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน อาจสัมพันธ์กับการได้รับสารก่อภูมิต้านทานมาก่อน

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ที่มีแผนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ควรกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ หรือ IRFN เนื่องจากไม่มีความรุนแรงและสามารถหายได้เอง โดยประชาชนควรรีบเข้ารับวัคซีนให้รวดเร็วที่สุด เพราะโรคโควิด- 19 อาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงร้อยละ 1.4 โดยจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามหากมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอื่นใดที่ไม่เข้ากับอาการ IRFN ควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์