กลั้นปัสสาวะนานเกินไป เสี่ยงอันตรายไม่รู้ตัว

กลั้นปัสสาวะนานเกินไป เสี่ยงอันตรายไม่รู้ตัว

กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่ในการกักเก็บและขับถ่ายปัสสาวะในผู้ใหญ่จะมีความจุปัสสาวะ ประมาณ 400 – 500 มิลลิลิตร
การกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและทำให้เกิดโรคได้ โดยโรคที่อาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป ได้แก่

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ชื้อโรคจากภายนอกร่างกายจะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ และทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ หากมีการกลั้นปัสสาวะไว้นานเกินไป โดยเฉพาะในเพศหญิง กระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด หรือพบมีปัสสาวะเป็นเลือดได้

กรวยไตอักเสบ
มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง หากการติดเชื้อมีความรุนแรง หรือ ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การติดเชื้อจะลุกลามไปที่ใต ทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ โดยจะมีอาการไข้สูง ปวดเอว ปัสสาวะขุ่น และมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เพื่อลดความเสี่ยงข้างต้น ควรหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ. นพ.กมล ภานุมาตรัศมี
ฝ่ายศัลยศาสตร์