การปฎิบัติตัวหลังใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหัวใจ