คลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษ

คลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น4
เปิดทำการ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ *รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย เท่านั้น
ช่องทางการนัดหมายในเบื้องต้น มี 2 ช่องทาง

สิทธิการรักษา

คำแนะนำในการมารักษา

แผนที่ตึกนวัตบริบาล

การจอดรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย