งานสำรวจสินทรัพย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานสำรวจสินทรัพย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กลุ่มไลน์ศูนย์ผู้ประสานงานทะเบียนสินทรัพย์
สำหรับติดตามรายละเอียดความคืบหน้าในการสำรวจสินทรัพย์

แบบฟอร์มยืนยันผลการตรวจนับพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

 

1.แบบฟอร์มยืนยันผลการตรวจนับพัสดุ 2565 (pdf)

2.แบบฟอร์มยืนยันผลการตรวจนับพัสดุ 2565 (docx)

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจสินทรัพย์

 

1.คู่มือการใช้งานระบบสำรวจสินทรัพย์ 2565 (pdf) 

2.คู่มือการดูรายงานระบบสำรวจสินทรัพย์ 2565 (pdf) 

วิดีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

00 – VDO การตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี 1

01 – การเข้าใช้งานระบบสำรวจสินทรัพย์ LINE

02 – การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOS

03 – การเปลี่ยนภาษาเครื่อง IOS เพื่อใช้งานระบบสำรวจสินทรัพย์

04 – การดูรายงานในระบบสำรวจสินทรัพย์