ขั้นตอนแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย

  • แสดงความจำนงโดยตรง ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึ่งจะได้รับบัตรแสดงความจำนงภายใน 10 นาที
   สถานที่แสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ
   – ศาลาทินทัต โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 7
   – ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11
   โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ  4

  • ส่งเอกสารแสดงความจำนงมาทางไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ติดแสตมป์ แล้วส่งมาที่แผนกอุทิศร่างกายฯ ซึ่งจะส่งบัตรกลับไปให้ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 เดือน
   สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4 หรือ 7
  • แจ้งความจำนงอุทิศร่างกาย online


หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ
– ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ