การดูแลหลังจากบริจาคร่างกาย

วิธีการเตรียมร่างไว้เพื่อการศึกษา และวิจัยทางการแพทย์
การเตรียมเพื่อให้นิสิตแพทย์ศึกษา
เตรียมโดยการใช้น้ำยาสูตรทั่วไป แล้วเก็บบนชั้นในห้องเย็นอุณหภูมิ -40 C ซึ่งมีลักษณะแข็งเล็กน้อย สามารถใช้ศึกษาได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะสำหรับการใช้ศึกษาของนิสิตแพทย์ ปี 2 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย

การเตรียมเพื่อหัตถการฝึกผ่าตัดและวิจัยทางการแพทย์
เตรียมโดยการใช้ น้ำยาสูตรพิเศษแล้วเก็บบนชั้นในห้องเย็นอุณหภูมิ -100 C มีลักษณะนิ่มเหมือนผู้ป่วยนอนหลับ สามารถใช้ศึกษาได้เป็นระยะประมาณ 3-5 วัน  (แต่สามารถเก็บรักษาไว้ศึกษาได้ครบทุกส่วนของร่างกาย) จึงเหมาะสำหรับการให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เฉพาะทาง ใช้ฝึกหัตการ การวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ระยะเวลาใช้ร่างเพื่อการศึกษาและวิจัย
1. ระยะการใช้ร่างเพื่อการศึกษา  1 ปี
2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับร่าง ถึง พระราชทานเพลิงศพ 2-3 ปี

การดำเนินการหลังจากใช้ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1. การสวดพระอภิธรรม
2. จัดพระราชทานเพลิงศพ
3. การลอยอังคาร

สิ่งที่ทายาทจะได้รับ
1. ฝ่ายฯ จะมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทายาท เมื่อนำร่างมาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. กำลังดำเนินการขอให้ทายาทผู้ที่ฝ่ายฯรับร่างมาเตรียมไว้ศึกษา เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะให้สภาชาดไทย

โครงการที่กำลังดำเนินการฝ่ายฯ กำลังดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อจัดทำห้องเย็นและรถแช่เย็นเพื่อให้สามารถไปรับร่างผู้อุทิศฯที่อยู่ต่างจังหวัดได้
บริจาคทรัพย์สินเงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อ “กองทุนสภากาชาดไทยเพื่อการบริจาค” เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 เพื่อสมทบบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071 กรุณาส่งแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข 02-251-7901