โรคร่าเริงมีจริงหรือ

โรคร่าเริงเป็นพฤติกรรมของคนที่นอนดึกและตื่นสายช้ากว่าเวลาทั่วไปมาก