วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพการบริการและการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อความก้าวไกลในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ การวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. มีศักยภาพในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ภารกิจ / ภาระหน้าที่

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนรักษาอาการ ที่เกี่ยวกับโรคความผิดปกติที่เกิดจากการหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นและภาวะนอนกรน อาการง่วงนอนผิดปกติเวลากลางวัน โรคนอนไม่หลับ ละเมอ ฝันร้าย ปัสสาวะรดที่นอนขณะหลับ เป็นต้น

การให้บริการ

  • คลินิกโรคความผิดปกติจากการหลับ ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • คลินิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP Clinic) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
  • ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography Test) ทุกวัน เวลา 20.00 – 07.00 น.