โรคนอนไม่หลับ (INSOMNIA)

อาการนอนไม่หลับ หรือหลับลำบาก หรือหลับไม่สนิท (เรียกว่า โรคนอนไม่หลับ) ถ้าคุณประสบปัญหาจากโรคนอนไม่หลับ คุณจะรู้ว่าการนอนไม่หลับจะมีผลกระทบกับคุณในช่วงกลางวันและกลางคืน ทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน และเป็นสาเหตุให้มีปัญหาในการทำงาน