Yuanlin Christian Hospital ,Taiwan ดูงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายแพทย์และวิจัย และคณะ ให้การต้อนรับ นางสาว เกา เสี่ยว หลิง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาล คริสเตียน จางฮว่า สำนักงานใหญ่ และนายหลี กั๋ว วุ่ย ผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลคริสเตียน จางฮว่า สาขาหยวนหลิน ประเทศ ไต้หวัน ในโอกาสศึกษาดูงาน และหารือความร่วมทางการแพทย์ ไทย-ไต้หวัน ณ ห้อง Teleconference ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์