TUSHOLDINGS ร่วมกับ PMCU มอบบริจาคผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 TUSHOLDINGS ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) โดย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล มอบบริจาคผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้

  • Medical Respirator Masks 2,000 pieces
  • Disposable Sterile Masks 10,000 pieces
  • Medical Disposable Protective Clothing 300 pieces

เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต