ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2561