สอบราคาชื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

12 มกราคม 2561

สอบราคาชื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือแบบดิจิตอล ขนาด 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  70 เครื่อง