ประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะบริการอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะบริการอาหารผู้ป่วยและเจ้า