ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง และผ้าม่านกันหน้าต่าง สำหรับอาคารภูมิสิรัมังคลานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

16 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง และผ้าม่านกันหน้าต่าง สำหรับอาคารภูมิสิรัมังคลานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561