สอบราคาจ้างตัดผ้าสำหรับห้องผ่าตัด และผ้าปูรถนอนรัดมุมสีฟ้าน้ำทะเลของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561

19 มกราคม 2561

สอบราคาจ้างตัดผ้าสำหรับห้องผ่าตัด และผ้าปูรถนอนรัดมุมสีฟ้าน้ำทะเลของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561