สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้

1 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับฝ่ายอายุรศาสตร์