ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชาย หญิง จำนวน 1 รายการ

5 เมษายน 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชายและเจ้าหน้าที่ประจำหญิง ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริหารและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ