ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ

29 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย