สอบราคาซื้อตู้อุ่นผ้า จำนวน 16 ตู้

21 มีนาคม 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้อุ่นผ้า จำนวน 16 ตู้ ของฝ่ายการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561