สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ, พัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563

2 กันยายน 2562

สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ, พัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563